Welkom

Kyk gerus na die inleidings-video, of lees die inleidings-teks onder:

103 views

Ek is ‘n Opvoedkundige Sielkundige (kinder sielkundige) wat praktiseer aan die Wes-Rand (Ruimsig, Roodepoort).

Ek bied verskeie terapieë, sowel as evaluerings van kinders vanaf die ouderdom van vier jaar en ouer (insluitend hoërskoolleerlinge en universiteits / technikon studente), aan.  Terapieë sluit in speelterapie, sandlaai-terapie, psigo-dinamiese terapie, en kognitiewe-gedrag terapie.  Ek het ‘n spesifieke belangstelling in neuropsigologie, sowel as die Rorschach Inkklad Toets.  Komplikasies wat in terapie aangespreek kan word, sluit in: angs, aggressie, bipolêre gedrag, depressie, enuresis, enkopresis, opposisionele gedrag, komplikasies met emosionele gebondenheid (attachment), skeidingsangs, egskeiding, trauma en die rouproses.

Evaluerings sluit in skoolgereedheids-, neuropsigologiese, emosionele en skolastiese evaluasies vir alle ouderdomme, asook evaluering en diagnose van leerprobleme en aandagafleibaarheid.  Ek doen ook regs-mediese verslae, ouerbegeleiding sowel as vakkeuses en loopbaanbeplanning vir hoërskool en universiteit/technikon studente.

Alle inligting, terapie en evaluerings word streng vertroulik gehou.

(Vir ‘n volledige lys van dienste, verwys asseblief na ‘Dienste’.)

Vriendelike groete
Riza